Pojawiła się szansa na to, że Urząd Zamówień Publicznych w najbliższym czasie wreszcie będzie miał prezesa. Komisja konkursowa rekomendowała na to stanowisko trzy osoby. Teraz wyboru ma dokonać premier.
Reklama

Stanowisko prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pozostaje nieobsadzone od grudnia 2013 r., kiedy odwołano z tej funkcji Jacka Sadowego. Rząd premier Beaty Szydło ogłosił nabór na początku grudnia 2015 r. Właśnie ogłoszono jego wyniki. Komisja konkursowa rekomendowała na to stanowisko trzy osoby:
- Małgorzatę Stręciwilk,
- Adama Twarowskiego,
- Piotra Wiśniewskiego.


Teraz wyboru spośród tych trzech kandydatów powinna dokonać premier. To ważne, gdyż od września jedną osobą w ścisłym kierownictwie UZP jest wiceprezes Dariusz Piasta, pełniący jednocześnie obowiązki prezesa. Gdyby zachorował, tak naprawdę nie byłoby komu rządzić urzędem.

Pierwszy konkurs na prezesa UZP ogłoszono jeszcze za czasów rządu Donalda Tuska. Komisja konkursowa wskazała wówczas jednego tylko kandydata – Małgorzatę Stręciwilk, jedną z osób rekomendowanych także w zakończonym właśnie naborze. Następczyni Tuska, premier Ewa Kopacz, nie zdecydowała się jednak powołać jej na stanowisko.
Małgorzata Stręciwilk od lat jest związana z systemem zamówień publicznych. Gdy spory przetargowe rozstrzygały jeszcze zespoły arbitrów pełniła funkcję Dyrektora Wydziału Odwołań w UZP. Później pracowała w firmie doradczej, a następnie została członkiem Krajowej Izby Odwoławczej i przez kilka lat, obok orzekania, pełniła też funkcję rzecznika prasowego tego quasi-sądowego organu.

Z systemem zamówień publicznych od dawna związani są również dwa pozostali kandydaci. Piotr Wiśniewski, pracował w UZP, współtworząc projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych. Później założył firmę doradczą Instytut Zamówień Publicznych, którą nadal kieruje. Jest radcą prawnym, członkiem Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Adam Twarowski pracował w administracji rządowej jako radca prawny, m.in. w Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Zdrowia oraz Narodowym Funduszu Zdrowia (w tym ostatnim był dyrektorem Biura Rady oraz Biura Prawnego). Potem był szefem Mazowieckiego Oddziału NFZ, a obecnie jest dyrektorem Departamentu Zamówień Publicznych w ZUS.