Zabrano mi prawo jazdy za jazdę po spożyciu alkoholu. Było to w maju tego roku, ale do tej pory nie miałem sprawy w sądzie. Jakiej kary mogę się spodziewać – pyta pan Jacek.
Sytuacja osób zatrzymanych za jazdę po pijanemu zależy od tego, czy zdarzenie miało miejsce przed 18 maja 2015 r., czy później. Jest to data, od której obowiązuje znowelizowany kodeks karny przewidujący zaostrzone sankcje dla kierowców popełniających przestępstwo w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Również wtedy, gdy w wypadku drogowym były osoby zabite lub ciężko ranne. Wydłużono okres, na jaki orzekana jest kara w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, przy czym minimalny czas wynosi trzy lata. Jeśli zatem zdarzenie miało miejsce przed 18 maja 2015 r., zastosowane będą stare przepisy kodeksu karnego, które przewidywały zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od roku do 10 lat. Natomiast jeżeli do przestępstwa doszło po tej dacie, obowiązują już zaostrzone sankcje przewidujące odebranie prawa jazdy na czas od 3 do 15 lat. Może być także orzeczone pozbawienie wolności do dwóch lat, ograniczenie wolności lub grzywna (od 10 zł do 2 tys. zł).
Kierowcę zatrzymanego podczas jazdy w stanie nietrzeźwości po 18 maja dotkną także sankcje finansowe. Niezależnie od orzeczonej kary sąd obligatoryjnie orzeka na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej co najmniej 5 tys. zł. Jeśli nie będzie to pierwszy wyrok za takie przestępstwo, kwota wzrasta do co najmniej 10 tys. zł. Przed 18 maja sąd mógł (nie musiał) orzec świadczenie pieniężne na rzecz funduszu w wysokości do 60 tys. zł.
Omawiane przepisy dotyczą kierowców, którzy popełniają przestępstwo, gdyż zawartość alkoholu w ich krwi jest większa niż 0,5 promila lub przekracza 0,25 mg w 1 dm sześc. wydychanego powietrza.
Nowelizacja nie zmieniła natomiast przepisów dotyczących wykroczenia, czyli sytuacji, kiedy prowadzono samochód (lub inny pojazd) w stanie po użyciu alkoholu. Ma to miejsce wówczas, gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub jego obecność w 1 dm sześc. wydychanego powietrza mieści się w granicach od 0,1 mg do 0,25 mg. W tym przypadku konsekwencją może być pozbawienie wolności do 30 dni, grzywna do 5 tys. zł i zakaz prowadzenia pojazdów od sześciu miesięcy do trzech lat.
Podstawa prawna
Art. 4, art. 178–180 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 ze zm.). Art. 87 ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1094).