Notariusz to nie tylko prawnik posiadający uprawnienia do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności wymagających nadania im mocy urzędowej. To osoba zaufania publicznego, która jest gwarantem wiarygodności sporządzanych dokumentów i z założenia dba o interesy stających przed nim obywateli.
Rola notariatu w Polsce od lat 30. ubiegłego wieku zdecydowanie wykracza poza zwyczajne świadczenie usług i sprowadza się do zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczności.
Prof. dr hab. Aleksander Oleszko pokazuje w swojej książce, na czym polega istota notariatu i jak zmieniał się on przez ostatnie dziesięciolecia. W jedenastu rozdziałach omawia nie tylko kwestie związane z jego ustrojem, historią oraz miejscem notariusza w systemie sprawiedliwości.
Podejmuje również próbę określenia miejsca instytucji notariatu w porządku prawa unijnego oraz państwowego. Sami notariusze i osoby zainteresowane wykonywaniem tego zawodu mogą odnaleźć w publikacji praktyczne informacje dotyczące np. wyznaczania siedziby kancelarii, statusu zastępcy notarialnego, ram konkurencji zawodowej czy znaczenia prawnego dokumentów i czynności notarialnych. Interesujące są również rozdziały poruszające sprawy odpowiedzialności dyscyplinarnej, majątkowej i karnej notariuszy związanej z wykonywanymi przez nich zadaniami.
Książka została napisana ciekawie, a poszczególne zagadnienia są omówione zwięźle i rzeczowo. Nie brak odesłań do bogatego orzecznictwa, w tym nawet z okresu międzywojennego, a ponadto literatury przedmiotu. Po monografię mogą sięgnąć przede wszystkim prawnicy praktycy (notariusze, sędziowie, referendarze sądowi, adwokaci, radcowie prawni) oraz aplikanci zawodów prawniczych. Zainteresuje ona również przedstawicieli nauki.

Aleksander Oleszko, „Notariat w systemie wymiaru sprawiedliwości”, Warszawa 2015, wyd. Wolters Kluwer