A gdyby chodziło o zabójstwo? Czy byłoby do pogodzenia z zasadami zwykłej przyzwoitości i sprawiedliwości, jeśliby Sejm stwierdził, że nie będzie procedować wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu? - mówi w wywiadzie dla DGP Andrzej Seremet, prokurator generalny.
Wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu prezesa NIK to wniosek polityczny? Bo pojawiają się takie sugestie...
Oczywiście, że tak.
Może pan to rozwinąć?
Polityczny, bo dotyczy polityka.
A może polityczny, bo wpisujący się w kalendarz wyborów parlamentarnych?
Nie. Podkreślam stanowczo: wniosek nie jest motywowany politycznie. Gdybyśmy go złożyli podczas kampanii prezydenckiej lub wyborów samorządowych, to też byłby to ruch polityczny? Zawsze jest czas przed wyboramim lub po nich. Składamy wniosek wtedy, kiedy jest gotowy.