¦ sporządzenie testamentu – z 50 zł na 80 zł,
¦ odwołanie testamentu – z 30 zł na 50 zł,