Z fundamentalnych zmian w kodeksie karnym przeszkolono zaledwie garstkę osób, które muszą na co dzień stosować nowe przepisy.
– Podczas jednej ze spraw pojawił się problem związany ze stosowaniem przepisów kodeksu karnego w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca. Miałem wrażenie, że uczestniczący w sprawie prokurator nie miał kompletnie pojęcia o zmianach w prawie karnym materialnym. Sąd też miał kłopot z odpowiedzią na pytanie, co robić – sygnalizuje nam jeden z adwokatów.
Jak opowiada, prokurator przyznał, że oskarżycieli i sędziów szkolono głównie ze zmian procedury karnej. Potwierdzają to zainteresowani.
– Nie byłem na szkoleniu z k.k. i nie słyszałem, żeby któryś z prokuratorów w takich zajęciach uczestniczył. Na razie przeprowadzane są szkolenia ze zmian w k.p.k., ale ich jakość też pozostawia wiele do życzenia. Szkolący nie potrafią odpowiedzieć na najprostsze pytania praktyków – narzeka jeden z oskarżycieli.
Zapytaliśmy więc u źródła o przygotowania z zakresu nowelizacji k.k. Byliśmy ciekawi, ilu prokuratorów i pracowników prokuratury zostało przeszkolonych ze zmian, które dotyczą przecież zasad wymiaru kary, ograniczają możliwość orzekania jej w zawieszeniu, wprowadzają kary kombinowane itp.
– Szkolenia prokuratorów i pracowników prokuratury były organizowane w Prokuraturze Generalnej, ale także w pozostałych jednostkach. Szkolenia były również prowadzone przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury – wylicza Maciej Kujawski, prokurator z biura prokuratora generalnego.
Jacy wykładowcy prowadzili zajęcia, w jakim wymiarze godzin, ile kosztowały szkolenia i kto za nie zapłacił?
– Nie dysponujemy danymi odnośnie do liczby przeszkolonych osób i kosztów szkoleń, chociażby z tego powodu, że ich znaczna część była przeprowadzona przez KSSiP – odpowiada Maciej Kujawski.
Bardziej szczegółowe dane przekazuje właśnie Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie i Ministerstwo Sprawiedliwości. Okazuje się, że przed 1 lipca odbyły się wyłącznie dwie edycje szkolenia dla kuratorów (po 50 osób) oraz szkolenie dla sędziów współorganizowane przez KSSiP z Sądem Apelacyjnym w Gdańsku. Objęło 234 sędziów.
– Sposób przygotowania, a właściwie nieprzygotowania do tych zmian adresatów prawa świadczy o skrajnej nieodpowiedzialności – komentuje adwokat, który poinformował DGP o problemie.
Co z pozostałymi sędziami, prokuratorami, pracownikami prokuratury i sądów? Jak nas informuje KSSiP, w harmonogramie działalności szkoleniowej na 2015 r. przewidziano pakiet szkoleń z k.k.
– Zostaną przeprowadzone 22 edycje 8-godzinnego szkolenia (11 dla sędziów w miastach będących siedzibami sądów apelacyjnych oraz 11 dla prokuratorów w miastach będących siedzibami prokuratur apelacyjnych). W każdej może wziąć udział 50–60 osób (w zależności od wielkości sali). Szkolenia rozpoczną się we wrześniu – wskazuje KSSiP.
Planowane jest też szkolenie dla urzędników sądowych w ramach 11 edycji (w każdej apelacji jedno). W każdej może wziąć udział 50 osób.
– Szkolenia te nie zostały jeszcze uruchomione, ponieważ akty wykonawcze mające wpływ na działalność sekretariatów sądowych zostały uchwalone 25 czerwca 2015 r. (m.in. rozporządzenie ministra sprawiedliwości – Regulamin urzędowania sądów powszechnych – Dz.U. z 2015 r., poz. 925) – wskazuje KSSiP.
Przewidziano też 8-godzinne szkolenia kuratorów sądowych w 11 edycjach.
– Dotychczas odbyły się dwie, kolejne odbędą w okresie od września do listopada – wskazuje KSSiP.
Kolejną grupą adresatów szkoleń są urzędnicy prokuratury, dla których przewidziano 11 edycji analogicznych zajęć, po 55 osób. Reszta osób ma zostać przeszkolona w przyszłym roku.
– W założeniach harmonogramu działalności szkoleniowej na 2016 r. przewidziano potrzebę szkoleń obejmujących konsekwencje zmian prawa materialnego dotyczące m.in. zasad wymiaru kary, kary łącznej i wyroku łącznego, systemu kar z uwzględnieniem kar ograniczenia wolności i kary grzywny, problematyki intertemporalnej wynikającej z nowelizacji między innymi kodeksu karnego. Szkolenia te planowane są dla sędziów, asystentów sędziów, prokuratorów i asystentów prokuratury – deklaruje Wioletta Olszewska, z Wydziału komunikacji społecznej i promocji MS.
Dodaje jednak, że podejmowane są starania, by problematyka przepisów przejściowych była przedmiotem szkoleń jeszcze w 2015 r.
234 sędziów przeszkolono z nowego kodeksu karnego przed jego wejściem w życie.