Zarzuty dyscyplinarne
Sprawa dotyczyła Henryka Walczewskiego, sędziego Sądu Rejonowego Kraków-Śródmieście. Postawiono mu dwa zarzuty: że po uchyleniu wyroku i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania nie zastosował się do wytycznych sądu odwoławczego oraz że nie wykonał polecenia służbowego przewodniczącej wydziału i nie poszedł na rozprawę za chorą koleżankę. Czynami tymi miał m.in. uchybić godności sędziego.