Przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej 12 grudnia 2014 r. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych. Niestety, Krajowa Rada Notarialna nie została zaproszona do udziału w tych konsultacjach.A szkoda, bo naszym zdaniem, o ile nie budzi większych wątpliwości ograniczenie zakresu pomocy prawnej do prawników wykonujących zawód adwokata i radcy prawnego, o tyle, jeżeli mówimy o informacji prawnej, to nie ma uzasadnienia dla wyłączenia z tego systemu zawodów prawniczych, których przedstawiciele są predysponowani do jej udzielania. Co więcej: udzielają informacji prawnej w zakresie czynności, które należą do ich kompetencji każdego dnia.