Rozporządzenia, których założeniem miało być dopuszczenie w Polsce rejestracji samochodów z kierownicą po prawej stronie nie zaczną, jak zakładały projekty, obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku.

Według założeń zawartych w projektach rozporządzeń w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach i rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, rejestracja "anglika" w Polsce ma być możliwa jeśli, jest to nowy pojazd kategorii M1 (samochód osobowy dla maksymalnie ośmiu pasażerów) objętym świadectwem homologacji typu WE, albo był już uprzednio zarejestrowany na terytorium jednego z państw członkowskich UE.

Zgodnie z resortowymi projektami, nowe przepisy miały zacząć obowiązywać od stycznia 2015. Jak wynika jednak informacji uzyskanych przez DGP, na ich wejście w życie będziemy musieli jeszcze poczekać. Jak długo? Tego nie wie samo Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Z przekazanej nam odpowiedzi wynika, iż "prace nad zmianą przepisów w celu umożliwienia rejestracji samochodów osobowych z kierownicą po prawej stronie dobiegają końca i trwają jeszcze uzgodnienia międzyresortowe".

Resort wyjaśnia również, że na tym etapie nie jest wstanie precyzyjnie wskazać dokładnej daty wejścia w życie nowych przepisów.

Kiedy zarejestrujesz "anglika"

Proponowane rozwiązania oprócz założeń umożliwiających rejestrację samochodów z kierownicą po prawej stronie, przewidują także pewne ograniczenia wynikające ze względów bezpieczeństwa. Tego typu pojazd, będzie mógł poruszać się po polskich drogach jeśli światła przednie i tylni reflektor przeciwmgielny zostanie dostosowany od ruchu prawostronnego. Co więcej, samochód będzie musiał być wyposażony w prędkościomierz działający w skali km/h lub jednocześnie km/h i mph.

Dodatkowo, auto wyposażone musi zostać w lusterko wsteczne (zewnętrzne) umożliwiające obserwację obszaru po lewej stronie pojazdu. Jego usytuowanie gwarantować ma kierowcy właściwe pole widoczności.

Polska naruszała prawo

Projekt rozporządzeń Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju miał być odpowiedzią na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lipca 2014, w którym zrównano prawa właścicieli aut z kierownicą po prawej stronie. Zgodnie z orzeczeniem NSA, zezwolono na rejestrację w Polsce samochodów sprowadzanych z Wielkiej Brytanii.

Na problem już wcześniej zwracała uwagę Komisja Europejska. 20 marca 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości potwierdził stawiane Polsce zarzuty. W wyroku podniesiono, że fakt niedopuszczenia do rejestracji samochodów przystosowanych do ruchu lewostronnego to łamanie prawa wspólnotowego.