Europejski wymóg całkowitej harmonizacji przepisów dotyczących homologacji na terenie wspólnoty wymusił na polskim ustawodawcy zmianę przepisów dotyczących wyposażenia samochodów.

Przedmiotem prac Rady Ministrów jest projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Dotychczasowy przepis, nakazujący umiejscowienie kierownicy po lewej stronie w pojazdach „o liczbie kół większej niż trzy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości przekraczającej 40 km/h” został zmodyfikowany.

Po pierwsze wprowadzono drobne modyfikacje w treści §9 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia (Dz. U. z 2013r. poz. 951 i 1720), w którym „nie powinna być umieszczona po prawej stronie” zastąpiono zwrotem „powinna być umieszczona po lewej stronie”. Tworząc w ten sposób powszechną zasadę, od której istnieją jednak pewne wyjątki. Wskazano je w dodanym ust. 2a. Wprowadza on pewne wymagania względem pojazdów z kierownicą po prawej stronie. Zaznaczyć należy, że omawiany przypadek dotyczy tylko pojazdów w kategorii M1, czyli samochodów osobowych, które wyłączając fotel kierowcy, mają nie więcej niż 8 miejsc siedzących. Ale tylko w dwóch przypadkach. Nowe auta muszą posiadać świadectwo homologacji typu WE. A używane być poprzednio zarejestrowane na terytorium jednego z państw członkowskich.

Samochód taki zostanie zarejestrowany w Polsce tylko gdy będzie dodatkowo wyposażony w:
• odpowiednie, oryginalne oświetlenie
• oryginalne lusterka, zgodne ze wskazaniami z załącznika do rozporządzenia
• właściwie wyskalowany prędkościomierz.
Wszystkie te wymogi mają na celu dostosowanie pojazdu do zasad ruchu prawostronnego, który obowiązuje w Polsce.W uzasadnieniu do projektu, widnieje także informacja o sprawdzaniu w problematycznych pojazdach czy kierowca ma zapewnione odpowiednie pole widzenia. Wymagania do tej kontroli zapisano w załączniku nr 13, który także uległ zmianie.

Modyfikacje są następstwem niekorzystnego dla Polski wyroku TSUE z 20 marca br. Sędziowie wskazali, że dotychczasowe regulacje, które uzależniają rejestrację pojazdu od umieszczenia układu kierowniczego po lewej stronie są niezgodne z unijnymi wytycznymi. W wyroku czytamy, że poprzez uniemożliwienie zainteresowanym rejestracji aut, nie spełniających wymogu „RP uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 2a dyrektywy Rady 70/311/EWG z dnia 8 czerwca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do układów kierowniczych pojazdów silnikowych i ich przyczep”