Pracuję w dużym mieście, kupiłam tu niedawno mieszkanie, ale wciąż jestem zameldowana w starym, w miejscowości, z której pochodzę – pisze pani Anna. – Podczas rozmowy z urzędniczką usłyszałam, że powinnam się natychmiast wymeldować stamtąd i zameldować w nowym miejscu pobytu. Nie bardzo mam kiedy pojechać do rodzinnego miasta i zająć się tą sprawą. Poza tym słyszałam, że obowiązek meldunkowy został zniesiony. Jak to wygląda w takim razie – zgłasza wątpliwości czytelniczka
Obowiązek meldunkowy wciąż istnieje. Jego zniesienie miało nastąpić w styczniu tego roku, zostało jednak przesunięte na 1 stycznia 2016 r. Do tego czasu osoby przebywające na terenie naszego kraju muszą się zameldować w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia na miejsce. Dlatego jeśli pani Anna planuje zostać w nowym mieście na dłużej – a na to wskazuje podjęcie pracy i zakup mieszkania – powinna złożyć odpowiednie dokumenty dotyczące wymeldowania i nowego miejsca pobytu stałego.
Na szczęście procedura wymeldowania została znacznie ułatwiona. Nie trzeba już jechać do miejsca stałego pobytu, aby złożyć wniosek. Można to połączyć z zameldowaniem w nowym miejscu. Kwestię wymeldowania załatwią między sobą same urzędy. Dlatego wystarczy złożyć odpowiednie dokumenty w urzędzie gminy właściwym ze względu na nowe miejsce pobytu. Uwaga! Oprócz wypełnionego formularza należy mieć ze sobą dowód osobisty i – co istotne – także dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu. Może to być umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny.
Cała procedura zwolniona jest z opłat, a w chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego urząd wyda dokument, który potwierdzi zameldowanie. Można również załatwić formalności przez pełnomocnika.

Podstawa prawna

Art. 10–15 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 ze zm.).