Komendantem oddziału Straży Granicznej może być oficer z tytułem magistra, który ma na swoim koncie co najmniej 10 lat służby. Takie wymagania określa nowelizacja rozporządzenia z 4 listopada 2009 r. ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym (Dz.U. z 2009 r. nr 194, poz. 1499 ze zm.).
Zmiana ta jest konieczna ze względu na obowiązywanie od wczoraj nowych zasad ustalania uposażenia zasadniczego oraz wysokości dodatków do uposażenia pograniczników, które zostały wprowadzone rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych z 10 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1233).
Projekt wskazuje nowe wymagania dotyczące wykształcenia, stażu oraz posiadanych umiejętności zarówno szeregowych funkcjonariuszy jak i kadry kierowniczej. I tak dowódca plutonu obowiązkowo musi mieć średnie wykształcenie i odpowiedni staż, który będzie uzależniony od stopnia funkcjonariusza (chorąży – trzyletni, podoficer – pięcioletni). Z kolei kierownik zespołu powinien mieć ukończony licencjat, przy czym oficer będzie musiał się wykazać czteroletnią służbą, a chorąży pięcioletnią.
Rozporządzenie także określa, że każda osoba zatrudniona w tej formacji na stanowisku starszego specjalisty musi mieć wyższe wykształcenie, stopień oficerski oraz cztery lata służby. Takie same wymagania dotyczą osób, które chcą pracować na stanowisku kierownika kancelarii tajnej. Przy czym obowiązkowy staż wzrośnie do pięciu lat, gdy funkcjonariusz będzie posiadał jedynie stopień chorążego.
W projekcie pojawiły się również nowe stanowiska (m.in. kierowników zespołu i zmiany), a przy niektórych zmieni się nazewnictwo – np. zamiast kierownika zakładu opieki zdrowotnej będzie kierownik służby zdrowia.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacjach