Zdaniem RPO taki stan prawny narusza konstytucyjnie zagwarantowaną wolność religii.

„Przeprowadzenie uboju rytualnego przez wyznawców judaizmu czy islamu jest formą uzewnętrzniania religii. Tym samym ubój rytualny zwierząt jako jeden z elementów praktyk religijnych wyznawców judaizmu czy wyznawców islamu podlega, w ocenie rzecznika praw obywatelskich, ochronie między innymi na podstawie art. 53 ust. 2 konstytucji” – czytamy w uzasadnieniu wniosku do TK.

Jednocześnie prof. Lipowicz podkreśla, że ubój rytualny dokonywany w celach handlowych, na skalę masową, nie należący do sfery wolności religii i wyznania, nie może zdaniem rzecznika korzystać z konstytucyjnej ochrony.

Wcześniej wnioski do TK w sprawie przepisów regulujących ubój rytualny złożyły: Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP oraz Sąd Rejonowy w Białymstoku.

65 proc. badanych jest przeciwna temu, aby prawo w Polsce zezwalało na ubój bez ogłuszania

21 proc. opowiedziało się za legalizacją uboju rytualnego

Źródło: CBOS 2013 r.