Narastają wątpliwości co do konstytucyjności prezydenckiego projektu zmian w prawie o ustroju sądów powszechnych, mających na celu przywrócenie instytucji asesora sądowego. Tym razem krytyczną opinię przedstawiła Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPCz).
Zakwestionowano w niej pomysł, aby asesor był powoływany na czas oznaczony – pięć lat. Wszystko dlatego, że przeczy on konstytucyjnemu wzorcowi niezawisłości sędziowskiej.
Jak czytamy w opinii: „jedną z najistotniejszych konstytucyjnych gwarancji niezawisłości sędziowskiej jest przewidziana w art. 179 konstytucji zasada powoływania sędziego na czas nieoznaczony”.