Prywatna firma zajmująca się sprawdzaniem biletów wręczała niesubordynowanym podróżnym mandaty. Tymczasem prawo takie przysługuje jedynie uprawnionym organom.
Działaniom pomysłowego przedsiębiorcy przyjrzał się prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). I stwierdził, że kontroler wprowadzał konsumentów w błąd (decyzja nr 5/2014). W efekcie firma zobowiązała się do zaniechania stosowania kwestionowanych praktyk i zmiany treści wzorca pisma informującego o nałożeniu opłaty dodatkowej za przejazd bez biletu.
Ukarany przedsiębiorca działał głównie na terenie Gdyni.