Szybsze i wygodniejsze doręczanie przesyłek i – wcale niebłahe – ograniczenie zużycia papieru to zalety nowego projektu
Minęły pierwsze trzy miesiące, odkąd grupa PGP SA wraz z Inpost SA rozpoczęła doręczanie sądowych przesyłek pocztowych. Pojawiło się wiele głosów krytycznych, wręcz zapowiadających zapaść polskiego sądownictwa, w tym znaczne wydłużenie postępowań sądowych. Pomimo przejściowych trudności sądy funkcjonują, wydając zbliżoną do zeszłego roku liczbę wyroków. Wiele wskazuje też na to, iż kwestia czasu, w jakim doręczane są pisma sądowe, ulegnie w najbliższym czasie znacznemu skróceniu.
Na procedurę prawidłowego doręczenia pisma sądowego składa się nie tylko doręczenie adresatowi, ale także dostarczenie do sądu poświadczenia odbioru, co w związku z koniecznością jego fizycznego dowiezienia wymaga czasu. W tradycyjnym obiegu dokumentów konieczny jest czas na: odebranie pisma z sądu, przewiezienie do miejsca odbioru, doręczenie, przygotowanie poświadczenia odbioru do odesłania, jego przewiezienie, sortowanie, dostarczenie do sądu.