Art. 71 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz art. 456 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie, w jakim odnoszą się do kwestii zaprzeczenia ojcostwa po śmierci dziecka są niezgodne z Konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Orzeczenie TK zostało wydane w oparciu o prawo do ochrony rodzicielstwa wynikające z art. 47 w związku art. 18 konstytucji. Podkreślono, że niniejsze prawo przysługuje zarówno rodzicom żyjącym w małżeństwie, jak i poza nim.

Ustalenie faktu rodzicielstwa to podstawowe prawo jego ochrony – stwierdził Trybunał.