Śmieciowa sprawa

1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na wprowadzenie rozwiązań władze lokalne mają czas do 1 lipca 2013 r.
Zgodnie z nimi opłata za odbiór śmieci ma być podzielona na wszystkich mieszkańców gminy, którzy będą płacić jedną stawkę, ustawa zobowiązuje także gminy do organizowania przetargów na wywóz śmieci na swym terenie.

Jednakże mijający rok pokazał, że samorządy nie kwapią się do organizowania przetargów, nie są także do końca pewne, według jakich kryteriów będą naliczane opłaty w sprawie śmieci.

Większe prawa zwierząt

Od 1 stycznia 2012 r. weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt (Dz.U. z 2011 r. nr 230, poz. 1373). Nowelizacja ta wprowadziła część postulowanych od dawna przez obrońców praw zwierząt zmian w prawie. Przede wszystkim została rozszerzona definicja znęcania się nad zwierzętami, wprowadzono surowsze kary za złe traktowanie zwierząt, zakazano ich sprzedaży na targach (grzywnę można nałożyć także na kupującego).

Co ważne, nie tylko policja będzie mogła karać osoby, które nie szanują praw zwierząt: mandat za trzymanie psa na zbyt krótkim łańcuchu czy w złych warunkach może wystawić także straż miejska.

ACTA

W styczniu Polska podpisała porozumienia ws. ACTA (dotyczącą zwalczania handlu podrabianymi artykułami) mimo trwających w kraju protestów, zwłaszcza ze strony internautów.

Quiz: Co wiesz o ACTA?

Rozpocznij quiz »

W internecie i na ulicach trwa bitwa o ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement). A co ty wiesz o tej umowie?

Wszystkie quizy »

Treść umowy i brak konsultacji jej projektu wywołały protesty internautów na ogromną skalę oraz ataki na strony internetowe urzędów państwowych.

Po fali protestów premier poinformował, że podjął definitywną decyzję o zawieszeniu procesu ratyfikacji umowy ACTA co najmniej do końca 2012 roku, zaś w lipcu Parlament Europejski ostatecznie odrzucił międzynarodową umowę ACTA.

Deregulacja

W marcu premier Donald Tusk i minister sprawiedliwości Jarosław Gowin przedstawili pierwszy pakiet deregulacyjny, który ułatwi dostęp do 50 zawodów przez częściową lub całkowitą likwidację wymogów wykonywania tych profesji. Ma to poszerzyć rynek, zwiększyć konkurencję i obniżyć ceny usług.

Duża część zmian obejmie zawody prawnicze, zwłaszcza adwokata, radcy prawnego, komornika, syndyka, notariusza, ale także pomocników w sądach i prokuraturach.

Oprócz tego szykuje się zliberalizowanie dostępu do zawodów prawniczych (m. in. przez skrócenie okresu obowiązkowych praktyk zawodowych z pięciu lat do trzech dla osób, które nie odbyły aplikacji, upoważniających do zdawania egzaminu zawodowego), zmiany w egzaminach zawodowych (rezygnacja z zadań testowych i pozostawienie tylko części praktycznej) czy skrócenie czasu trwania aplikacji.

Deregulacją są mocno zaniepokojeni notariusze. Wśród najczęściej wymienianych powodów do obaw pojawia się możliwość, że wkrótce notariuszem będzie mógł zostać także komornik z trzyletnim doświadczeniem, pod warunkiem że będzie mieć wyższe wykształcenie prawnicze.