Kogo będą dotyczyć zmiany

Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin w projekcie tzw. ustawy deregulacyjnej wprowadził liczne propozycje zmian dotyczących zawodów prawniczych.

Zmiany miałyby dotyczyć zawodu: adwokata, radcy prawnego, komornika, syndyka, notariusza, ale także pomocników w sądach i prokuraturach.

W przypadku adwokata i radcy prawnego najdalej idącą zmianą – a przy tym najszerzej dyskutowaną – jest skrócenie do trzech lat okresu stosowania prawa wymaganego do dopuszczenia do egzaminów zawodowych i likwidacja testowej części egzaminu.

Nie 5 lat stażu, a 3..

To bardzo istotna propozycja w projekcie. Jak czytamy w „Rzeczpospolitej”, dotychczas wymagano obowiązkowego pięcioletniego czasu praktyki zawodowej przed przystąpieniem do egzaminu radcowskiego, adwokackiego, notarialnego i komorniczego.

Warto dodać, że skrócenie praktyk zawodowych do trzech lat będzie dotyczyć osób, które pracują przez co najmniej trzy lata – w okresie nie dłuższym niż osiem lat przed egzaminem – na stanowiskach asystenta sędziego, asystent prokuratora i referendarza sądowego.

Absolwenci prawa, którzy przez minimum trzy lata – w okresie nie dłuższym niż dziesięć lat przed egzaminem – pracowali w radcowskiej albo adwokackiej kancelarii prawnej (na umowę o pracę lub cywilnoprawną) również mogą liczyć na możliwość podejścia do egzaminu bez aplikacji.

Jednakże jest pewno zastrzeżenie – praca, którą wykonywali w kancelarii, musi być związana bezpośrednio ze świadczeniem pomocy prawnej w oparciu o wiedzę prawniczą.

Oznacza to, że zajmowanie się kserowaniem dokumentów i parzenie kawy nie wlicza się do okresu pracy, o jakim mówi ustawodawca.

Według „Rzeczpospolitej” ostatnia furtka jest skierowana do magistrów prawa zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, których zadaniem było świadczenie pomocy prawnej na ich rzecz.

Testów nie będzie

Część testowa egzaminu, sprawiająca dotychczas sporo trudności, zostanie zniesiona.

Czy to oznacza, że nijak nie będzie się weryfikowało wiedzy kandydatów? Nie – jak donosi „Rzeczpospolita”, egzaminy prawnicze będą się składać wyłącznie z wiedzy praktycznej.

Aby prawidłowo rozwiązać kazus i przygotować odpowiednie dokumenty prawne, w tym i procesowe, kandydat i tak będzie musiał znać teorię.