Chcemy odebrać przywileje, ale tylko władzom Polskiego Związku Działkowców, a samych działkowców chcemy chronić – twierdzi Stanisław Huskowki, poseł PO na łamach „Gazety Wyborczej”.

W lipcu 2012 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że aż 24 spośród 50 zapisów ustawy o ogrodach działkowych jest niezgodnych z konstytucją. Partie polityczne w Polsce podjęły więc wzmożony wysiłek, by stworzyć nowe projekty ustawy o ogrodach.

Jak wynika z informacji przedstawionych przez „Gazetę Wyborczą”, Polski Związek Działkowców jest przeciwny projektowi, którego szczegóły ujawnił poseł PO Stanisław Huskowski – krytyce zwłaszcza poddany jest pomysł zlikwidowania PZD.

Reklama

Jakie jeszcze zmiany oprócz likwidacji PZD przewidują twórcy projektu? Do najważniejszych należą:

- możliwość zakładania przez samych działkowców stowarzyszeń,
- obowiązek podpisywania umów dzierżawy ogródków z samorządami,
- obowiązek podpisania przez stowarzyszenie ogrodowe umowy z gminą na przynajmniej 25 lat (w przypadku, gdy miejscowy plan zagospodarowania przewiduje istnienie ogródków), albo na 15 lat (gdy planu miejscowego nie ma lub zakłada inny cel, niż ogródki).

Na uchwalenie nowej ustawy parlament ma półtora roku – termin mija w styczniu 2014 r.