Reorganizacja sądów rejonowych

Początkowo projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina zakładał zniesienie od 1 lipca 2012 r. ponad 120 sądów rejonowych, w których miało pracować do 14 sędziów włącznie.

Głównym celem tych zmian miała być lepsza organizacja pracy w sądownictwie i oszczędności finansowe. Ostatecznie jednak reformę zdecydowano się przenieść na styczeń 2013 r.

Plany ministra nie wszystkim się podobały: wątpliwości w tej sprawie zgłaszało Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", Krajowa Rada Sądownictwa, a także przedstawiciele samorządów z miejscowości, które są obecnie siedzibami sądów i część środowiska sędziowskiego.

Przeciw opowiedziały się także PiS, SLD i Ruch Palikota, a koalicyjny PSL we wrześniu złożył w Sejmie obywatelski projekt nowelizacji przepisów, który miał zablokować reorganizację. Zebrano pod nim 150 tys. podpisów.

Do Trybunału Konstytucyjnego trafiły także wnioski PSL i Krajowej Rady Sądownictwa dotyczące stwierdzenia niezgodności z ustawą zasadniczą upoważnienia ministra sprawiedliwości do tworzenia i znoszenia sądów oraz ustalania ich siedzib i obszarów właściwości w drodze rozporządzenia.

W październiku 2012 r. Jarosław Gowin zdecydował się jednak podpisać rozporządzenie, na mocy którego od 1 stycznia 2013 roku 79 sądów rejonowych o limicie etatów do dziewięciu sędziów włącznie zostanie przekształconych w wydziały zamiejscowe sąsiednich sądów (zmiany dotyczą wydziału cywilnego, karnego, rodzinnego i nieletnich oraz ksiąg wieczystych).

Jak twierdzi minister, decyzja w sprawie reorganizacji sądów jest nieodwracalna i to jest jego ostatnie zdanie w tej kwestii.

Nowe prawo jazdy

Podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami przesunęła na 19 stycznia 2013 r. termin wejścia w życie przepisów dotyczących prawa jazdy.

Wprowadzenie nowych przepisów ma na celu zmniejszenie liczby wypadków z udziałem kierowców i dostosowanie polskich przepisów do unijnych dyrektyw.

Jakie nowości czekają przyszłych kierowców? Przede wszystkim prawo jazdy nie będzie wydawane bezterminowo, tylko na 15 lat. Pojawią się także nowe kategorie AM, A2, samo zaś zdawanie egzaminu teoretycznego będzie bardziej utrudnione (zwiększy się baza pytań, ponadto nie będą one wcześniej znane kursantom, tak jak jest teraz).

Już teraz wiadomo, że niektóre przepisy ustawy wejdą w życie z opóźnieniem. Tak będzie np. z okresem próbnym. Dotyczy on nowych kierowców, którzy pomiędzy czwartym a ósmym miesiącem od uzyskania uprawnień mieliby być kierowani na dodatkowy kurs w ośrodku doskonalenia techniki jazdy, a po popełnieniu dwóch wykroczeń w trakcie pierwszego roku wysyłani na kurs reedukacyjny. Przepisy dotyczące okresu próbnego zostały przesunięte na 2016 r.

W związku z tym, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych musi przebudować rejestry: CEPiK (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców) oraz systemu PESEL (Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności), przesunięte zostanie wejście w życie także innych przepisów, m. in. dotyczących centralnych ewidencji ośrodków szkolenia kierowców, instruktorów, egzaminatorów czy komunikacji pomiędzy starostą a ewidencją kierowców.

Parlamentarny zespół ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego przygotował także kolejne zmiany w przepisach dla kierowców. Nowela przewiduje m. in. 100-proc. podwyżkę grzywien i mandatów.

Nowe prawo pocztowe

Od 1 stycznia 2013 r. także inni operatory pocztowi, oprócz Poczty Polskiej, będą mogli dostarczać listy ważące do 50 gramów. Oznacza to przełamanie monopolu Poczty Polskiej i otwarcie rynku dla innych operatorów. Jednak Poczta nie zostanie pozbawiona wszystkich przywilejów – tak jak dotychczas tylko i wyłącznie ona będzie dostarczać emerytury, przesyłki urzędowe, listy urzędowe czy deklaracje PIT.

Kłopotliwa sprawa śmieci

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach weszła w życie 1 stycznia 2012 r. – daje to gminom czas najpóźniej do 1 lipca 2013 r. na przejęcie odpowiedzialności za odpady i ustalenie stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów (do tej pory właściciele nieruchomości sami podpisywali z firmami umowy na odbieranie odpadów z posesji).

Od lipca sytuacja ma wyglądać w ten sposób, że gminy wybiorą w przetargu firmę, która zajmie się wywozem śmieci, zaś mieszkańcy będą uiszczać stałą opłatę opartą na określonej przez gminę podstawowej stawce.

Już teraz jednak wiadomo, że część gmin w ogóle nie zamierza organizować przetargów, a część z pewnością nie zdąży do lipca.