Kierowcy jeszcze nie otrząsnęli się po wprowadzeniu bardziej restrykcyjnego taryfikatora, a niebawem wejdą w życie jeszcze surowsze przepisy. Zgodnie z nową ustawą o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 ze zm.), która wejdzie w życie 19 stycznia 2013 r., kierowcy, których liczba punktów karnych zbliża się do 24, nie będą już mogli uzyskać anulowania 6 punktów poprzez udział w szkoleniu.
Po 19 stycznia przekroczenie 24 punktów karnych w ciągu roku będzie skutkowało wezwaniem do przejścia kursu reedukacyjnego zamiast powtórnego skierowania na egzamin. Nowych kierowców będących na dwuletnim okresie próbnym skierowanie na kurs czeka już po drugim wykroczeniu.

Misja WORD-ów