Przyjęty wczoraj przez rząd projekt nowelizacji ustawy – Prawo pocztowe powinien wejść w życie najdalej z pierwszym dniem nowego roku. Do tego czasu Polska jest zobowiązana otworzyć rynek usług pocztowych. Chodzi przede wszystkim o przesyłki o wadze do 50 gramów, na dostarczanie których dzisiaj monopol ma Poczta Polska. Nowelizacja sprawi, że alternatywni operatorzy będą mogli przesyłać wszystkie listy.
– Równocześnie jednak projekt utrzymuje monopol Poczty Polskiej w kilku ważnych segmentach rynku – ocenia Wiesław Klimaszewski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych.
Chodzi m.in. o przyjmowanie przekazów pocztowych ze świadczeniami z ubezpieczeń społecznych (np. emerytury, renty) i pomocy społecznej, a także przekazów na tereny wiejskie. Będzie mógł to robić jedynie operator wyznaczony. Zdaniem jego konkurentów nie ma żadnych powodów, które uzasadniałyby taką regulację, tym bardziej że w większości UE usługi te mogą świadczyć wszyscy.