Planowane przez resort sprawiedliwości poszerzenie dostępu do zawodu adwokata, radcy prawnego i notariusza poprzez obniżenie wymagań stawianych osobom zainteresowanym wykonywaniem tych zawodów to zły pomysł – ocenia Krajowa Rada Sądownictwa.
Rada negatywnie zaopiniowała nową wersję projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów prawniczych (ustawa deregulacyjna). Chodzi o projekt, który przyjęła na ostatnim posiedzeniu Rada Ministrów i który ma ułatwić dostęp do 50 zawodów. KRS krytycznie ustosunkowała się do kierunku rządowych zmian w zakresie, w jakim odnoszą się do profesji prawniczych.

Legislator mecenasem