Planowane przez resort sprawiedliwości poszerzenie dostępu do zawodu adwokata, radcy prawnego i notariusza poprzez obniżenie wymagań stawianych osobom zainteresowanym wykonywaniem tych zawodów to zły pomysł – ocenia Krajowa Rada Sądownictwa.
Rada negatywnie zaopiniowała nową wersję projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów prawniczych (ustawa deregulacyjna). Chodzi o projekt, który przyjęła na ostatnim posiedzeniu Rada Ministrów i który ma ułatwić dostęp do 50 zawodów. KRS krytycznie ustosunkowała się do kierunku rządowych zmian w zakresie, w jakim odnoszą się do profesji prawniczych.

Legislator mecenasem

Sędziom nie podoba się pomysł skrócenia z pięciu do trzech lat okresu praktycznego doświadczenia potrzebnego do ubiegania się o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego, radcowskiego i notarialnego bez konieczności odbycia aplikacji.
Krytykują również propozycję, zgodnie z którą osoby ze zdanym egzaminem sędziowskim oraz prokuratorskim będą mogły wpisać się na listę adwokatów lub radców prawnych, o ile w okresie pięciu lat przed złożeniem wniosku o wpis (łącznie przez okres co najmniej trzech lat) pracowały w urzędach państwowych przy tworzeniu aktów prawnych.

Radca lub adwokat po trzech latach praktyki mogą się starać o nominację sędziowską

„Należy w związku z tym zauważyć, że czynności związane z legislacją w istotnym zakresie odbiegają od charakteru działalności podejmowanej przez adwokata czy radcę prawnego, która sprowadza się do udzielenia pomocy prawnej i sporządzania pism procesowych” – napisali w opinii członkowie KRS.

Notariusz sędzią

Krytykowana jest również planowana rezygnacja z testu jako formuły egzaminacyjnej dla przyszłych radców prawnych, adwokatów i notariuszy.
„Egzaminy mają na celu nie tylko weryfikację umiejętności praktycznych, lecz także poziomu ogólnej wiedzy z zakresu prawa” – podkreślili sędziowie.
Z powyższych względów KRS uznała, że projekt resortu sprawiedliwości może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie całego systemu sprawiedliwości.
„Obniżone wymagania umożliwiające zdawanie egzaminu zawodowego i wpisanie się na listę bez aplikacji powodują istotne obniżenie wymagań dla ubiegających się o stanowisko sędziego lub prokuratora” – twierdzą członkowie rady.
A to dlatego, że wykonywanie zawodu adwokata, radcy prawnego czy notariusza przez trzy lata pozwala ubiegać się o urząd sędziego. KRS proponuje więc, aby model dojścia do wykonywania poszczególnych zawodów prawniczych został ponownie rozważony.
Rada pochwaliła rezygnację z pomysłu skrócenia do dwóch lat okresu aplikacji adwokackiej i radcowskiej. Obecna wersja projektu przewiduje, że szkolenie będzie trwało trzy lata.