Rejenci chcą rozmawiać z premierem o deregulacji swojego zawodu. Ich zdaniem notariat wymaga systemowej i całościowej reformy, a współpraca w tym zakresie z Ministerstwem Sprawiedliwości nie układa się najlepiej.
11 września prezes Krajowej Rady Notarialnej Tomasz Janik zaprosił Donalda Tuska wraz z legislatorami odpowiedzialnymi za kształt ustawy deregulacyjnej do rozmów przy okrągłym stole. „Postanowiliśmy wyjść z tą inicjatywą jako przedstawiciele polskiego notariatu, bowiem jesteśmy przekonani, że tworzenie dobrego prawa powinno odbywać się w oparciu o ścisły dialog pomiędzy władzą a samorządem zawodowym.
Tak wypracowane rozwiązania przyniosą korzyści państwu i jego obywatelom” – twierdzi w liście do premiera prezes Janik.