Projekt pod obrady wniosło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W skład zespołu wejdą przedstawiciele rządu, samorządowcy, a także komendant główny policji i przedstawiciele straży miejskich.

– Impulsem do powołania zespołu były m.in. prace nad projektem ustawy dotyczącym policji miejskiej – przyznaje komendant krakowskiej straży miejskiej Janusz Wiaterek.

Zespół miałby opiniować projekt przekształcający straże w policje samorządowe o szerszych uprawnieniach (m.in. z łatwiejszym dostępem do broni palnej czy możliwością prowadzenia obserwacji). Sprawę opisywaliśmy w DGP pod koniec maja.

Zmiany miałyby dotyczyć początkowo komend z dwunastu największych miast.

Projekt ma ciche wsparcie prezydentów miast. Teraz jest już na ukończeniu, a wkrótce zajmą się nim prawnicy z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

1 – 3 sierpnia w Gdańsku spotkają się przedstawiciele środowisk straży miejskich pracujący nad projektem ustawy.