Nowelizacja

Nowela rozporządzenia z 16 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z dn. 20 sierpnia 2012r., poz. 939) wprowadza dodatkowe uprawnienia dla straży gminnych. Sukcesywnie zwiększa się zakres dziedzin, w których strażnicy mogą egzekwować prawo: po wejściu w życie nowelizacji na baczności powinni się mieć właściciele działek nad rzekami i jeziorami oraz osoby, które nie znają najnowszych przepisów dotyczących ochrony zwierząt.

W zakresie ochrony zwierząt

Kontrole na targach i giełdach mogą zakończyć się nieprzyjemnie dla wszystkich tych, którzy sprzedają nielegalnie zwierzęta oraz dla osób, które zostaną przyłapane na próbie kupna. W myśl przepisów o ochronie zwierząt, które weszły w życie w styczniu tego roku nie można ani sprzedawać, ani nabywać zwierząt domowych na targach i giełdach, zaś kotów i psów poza miejscami ich chowu albo hodowli.

Strażnik miejski albo gminny może wystawić mandat, jeśli uzna, że zwierzęta żyją w złych warunkach albo gdy np. pies jest trzymany na łańcuchu dłużej niż 12 godzin w ciągu doby.

Właściciele zwierząt, np. psów będą bardziej niż zwykle musieli uważać na swoich pupili: jeśli zdarzy się, że zwierzę zostało puszczone luzem i nie jest oznakowane – także mogą zostać ukarani mandatem.

W zakresie prawa wodnego

Ukarani mandatem mogą zostać także właściciele działek nad jeziorami i rzekami, którzy grodzą nieruchomości przyległe do wód publicznych w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od brzegu (musi być zachowany odstęp na przejście).

Ale to nie wszystko: strażnik ma także prawo wystawić mandat w sytuacji, gdy zaistnieje sytuacja zanieczyszczania wód i ziemi różnymi ściekami (należy jednak pamiętać, że Prawo wodne reguluje sytuacje, gdy istnieje możliwość odprowadzania wód opadowych i ścieków).

Za co jeszcze możemy dostać mandat?

Przypomnijmy, że od niedawna straż może ukarać mandatem kierowców, którzy nie zastosują się do zakazu ruchu – strażnicy mogą to zrobić, poruszając się pojazdem i wydać polecenie z jego okna.

Finansowa kara grozi również handlarzom, którzy mają nielegalne stoiska w miejscach nie wyznaczonych przez gminę. Strażnik może nieuczciwego handlarza ukarać mandatem, zaś o przepadku towaru zdecyduje sąd.

Przykładowo możemy dostać mandat także za:

• złe znakowanie dróg wewnętrznych (w przypadku zarządców dróg)

• za zakłócanie spokoju,

• kąpiel w miejscach zabronionych,

• wprowadzanie w błąd co do swojej tożsamości,

• niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,

• dopuszczenie do przebywania małoletniego na drodze,

• spożywanie alkoholu wbrew zakazom.

Jedno jest pewne: strażnikom gminnym przybywa uprawnień do wystawiania mandatów – to powinien być sygnał do większej czujności i zachowywania się zgodnie z przepisami prawa. Nie zastosowanie się do przepisów może bowiem znacząco zmniejszyć zawartość naszego portfela.