Do końca roku Polska ma wdrożyć krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorstw transportu drogowego. Tymczasem przepisy znajdują się dopiero na etapie założeń do projektu ustawy.
– W rezultacie nie ma kontroli nad rynkiem przewozowym do tego stopnia, że nikt nawet nie wie, ile jest w Polsce firm transportowych. Z informacji pochodzących z Brukseli wynika, że UE szykuje się do kontroli i za niewprowadzenie krajowego rejestru na czas grożą nam kary – alarmuje Bogusław Milewski, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego (OZPTD).

Firmy – widma

Obowiązek utworzenia centralnego rejestru nakładają na państwa członkowskie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (WE) nr 1071/2009, 1072/2009 i 1073/2009. W przyszłości krajowe bazy danych zostaną połączone w jeden publicznie dostępny rejestr.
– Utworzenie wewnętrznego rynku transportu drogowego, opartego na uczciwych zasadach konkurencji, wymaga jednolitego stosowania wspólnych zasad określających dostęp do zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób – mówi Mikołaj Krupiński, rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego.
– Wspólne zasady przyczynią się do podniesienia poziomu kwalifikacji zawodowych przewoźników, racjonalizacji rynku, poprawy jakości świadczonych usług, a także do zwiększenia bezpieczeństwa drogowego – przekonuje.
Według Bolesława Milewskiego z OZPTD ciągle zdarzają się sytuacje, w których przewoźnicy posługują się sfałszowanymi licencjami.
– Wówczas ciężarówka podjeżdża po towar, ale już na miejsce docelowe nie dociera. Teraz klienci będą mogli sprawdzić, czy dana firma w ogóle istnieje i czy ma uprawnienia do prowadzenia działalności – tłumaczy Milewski.
Elektroniczny rejestr ma także usprawnić obieg informacji między służbami kontrolnymi. Znajdą się tam informacje o naruszeniach przepisów i karach.

Wykaz jest, choć inny

Jako że wciąż nie ma gotowego projektu nowelizacji, trudno liczyć, że zdążymy przed końcem roku. Według wstępnych szacunków ITD budowa rejestru potrwa od kilku do kilkunastu miesięcy.
– Resort dąży do jak najszybszego zakończenia prac legislacyjnych w tej sprawie – deklaruje Mikołaj Karpiński, rzecznik Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
I przypomina, że obecnie w Polsce funkcjonuje centralny rejestr prowadzony przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego oraz rejestry uprawnień w zakresie krajowego transportu drogowego w starostwach.
Do czasu utworzenia rejestru krajowego istniejące rejestry będą pełniły funkcję przewidzianą dla elektronicznego rejestru przedsiębiorców transportu drogowego.

Etap legislacyjny
Projekt ustawy