Przedsiębiorca, który dopiero zamierza wykonywać transport drogowy, będzie musiał uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, jeżeli zakres świadczonych usług ma być ograniczony do terytorium Polski. W przypadku gdy zamierza wykonywać międzynarodowy transport, to będzie musiał uzyskać licencję wspólnotową.
Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, który przygotowało Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Zmiana nie oznacza jednak, że firmy, które dziś mają licencję na krajowy transport drogowy, nagle zostaną zmuszone do uzyskania zezwolenia. Zgodnie z projektem licencje takie nadal mają uprawniać do wykonywania przewozów w kraju, aż do czasu upływu terminu ich ważności.