Firma zajmująca się przewozem pasażerów nie będzie sama rozklejać rozkładu jazdy na przystanku. Jeżeli zmieni np. godziny odjazdów, nowy rozkład ma przekazać do zarządzającego danym przystankiem autobusowym. Taką zmianę wprowadzi rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. poz. 451), które zacznie obowiązywać 10 maja 2012 roku.
Zarządca przystanku będzie mógł pobierać opłaty za zamieszczanie rozkładów jazdy. Ich wysokość może uwzględniać np. częstotliwość aktualizacji rozkładów, ale nie może być dyskryminacyjna dla przedsiębiorców.
Przewoźnicy będą posługiwali się takimi samymi symbolami czy literami, aby odpowiednio oznaczyć rozkład jazdy. Przykładowo każdy przewoźnik literą A oznaczy przejazdy wykonywane od poniedziałku do piątku.

Etap legislacyjny - wejdzie w życie 10 maja

– W moim przekonaniu rozkłady jazdy staną się czytelniejsze dla pasażera. Dzięki jednakowym zasadom będzie łatwiej podróżować – ocenia Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.
Wskazuje on, że jednakowe oznaczenia mogą mieć duże znaczenie przy zakupie biletów przez internet.
– Jeżeli rozkłady jazdy będą przedstawione w taki sam sposób, to znacznie łatwiej będzie można zaplanować podróżowanie, także wtedy, gdy będzie trzeba skorzystać z różnych środków komunikacji – mówi Adrian Furgalski.
Jednolite oznaczenia będą stosowane dopiero od 1 marca 2013 roku. Ponadto nie obejmą wszystkich, gdyż nowe przepisy nie dotyczą komunikacji miejskiej. Dlatego, jak zapewnia Igor Krajnow z warszawskiego ZTM, dotychczasowe rozkłady jazdy, jak również oznaczenia linii nie zostaną zmienione.
Nowe przepisy wymagają, by trasa przejazdu np. autobusu uwzględniała odległości między przystankami. Z tym, że wymóg informowania na rozkładach o tym, ile kilometrów dzieli jeden przystanek od drugiego, zacznie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2017 roku.
Nowe zasady dotyczyć też mają oznaczenia poszczególnych linii komunikacyjnych. Te, na których są wykonywane przewozy o charakterze użyteczności publicznej, zostaną oznaczone literą U (w nich będą stosowane ulgi), literami RS – przewozy regularne specjalne, a literą R – inne przewozy. Z tym, że przewoźnicy nie muszą się śpieszyć z takim oznaczeniem swoich linii. Mogą to uczynić do końca 2016 roku.

Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. poz. 451).