Zasadą jest wykonywanie działalności gospodarczej bez reglamentacji bądź po uzyskaniu wpisu do rejestru regulowanej działalności gospodarczej. Ale na niektóre rodzaje działalności potrzeba szczególnych zgód.

Kiedy można podjąć działalność gospodarczą

28 maja 2012 r. chcę złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej mojej działalności. Czy mogę rozpocząć jej prowadzenie od razu w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG?

Kiedy jest wymagane uzyskanie koncesji

Reklama
W styczniu 2013 r. chciałbym wraz z kilkoma wspólnikami otworzyć kasyno. Czy jest to wykonywanie działalności gospodarczej objętej koncesją? Czy mogę się ubiegać o przyrzeczenie wydania koncesji?

Czy we wniosku trzeba uwzględnić biznesplan firmy

Przygotowuję biznesplan dla agencji ochrony. Muszę oszacować koszty i potencjalne zagrożenia związane z prowadzoną działalnością. Czy wniosek o uzyskanie koncesji na planowaną działalność polegającą na ochronie osób i mienia musi uwzględniać takie wyliczenia?

Czy organ koncesyjny może cofnąć koncesję

W kwietniu 2012 r. sąd wydał prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy Tomaszowi W. wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją. Czy organ koncesyjny w takim przypadku cofnie koncesję?

Czy obcokrajowcy mogą podejmować i wykonywać pracę

Jestem Włochem, mieszkam w Polsce i od kilku miesięcy mam zgodę na osiedlenie się. Od stycznia 2013 r. chciałbym założyć własną działalność gospodarczą. Czy nie będąc obywatelem polskim, mogę to uczynić?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy i jaka działalność podlega koncesjonowaniu przez państwo
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.