Resort gospodarki zamierza ułatwić prowadzenie działalności nowym firmom, które wejdą na rynek w sektorze paliwowym.
Zamiast starać się o koncesję na produkowanie, magazynowanie i obrót paliwami oraz prowadzenie ich przesyłu rurociągowego, wystarczy, że wpiszą się do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – tzw. rejestru działalności naftowej.
Takie zmiany przewiduje przygotowany przez ministerstwo projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. z 2007 r. nr 52, poz. 343 z późn. zm.).