Sądy upadłościowe będą kolejnym podmiotem zobowiązanym powiadamiać Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o orzeczonych zakazach prowadzenia przedsiębiorstw – wynika z przyjętego wczoraj przez rząd projektu założeń nowelizacji ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
W świetle obecnie obowiązujących regulacji informacje o karze pozbawienia danej osoby prawa do wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek przekazuje do CEIDG „Krajowy Rejestr Karny albo organ”. O sądach upadłościowych nie ma mowy, choć mogą one zdecydować o nałożeniu takiej sankcji na przedsiębiorcę w wymiarze od trzech do dziesięciu lat.
– Taki projekt generalnie należy ocenić pozytywnie, jako krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego.