Radcowie prawni i adwokaci, którzy utracili prawo wykonywania zawodu, będą mogli ubiegać się o ponowne wpisanie na listy prowadzone przez samorządy zawodowe – przewiduje projekt nowelizacji ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw. Prace nad nim trwają w Rządowym Centrum Legislacji.

Projekt jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w 2010 roku stwierdził, że przepisy, które z powodów dyscyplinarnych przewidują dożywotnie usunięcie z samorządu zawodowego bez prawa do ubiegania się o ponowny wpis na listę, są niezgodne z konstytucją (wyrok TK z 18 października 2010 r., sygn. akt K 1/09).

Sędziowie uznali, że przepisy pozbawiające prawników dożywotnio prawa do wykonywania zawodu są zbyt rygorystyczne.

15 lat po uprawomocnieniu się wyroku zostanie usunięta wzmianka o ukaraniu

Zgodnie z projektem adwokaci i radcowie będą mogli ubiegać się o ponowny wpis na listę adwokatów lub radców prawnych po upływie 10 lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o karze pozbawienia prawa do wykonywania zawodu.

Wprowadzenie tej zasady wynika z konieczności dostosowania przepisów nowelizacji do obecnie obowiązujących w zakresie zasad kształtujących odpowiedzialność dyscyplinarną prawników.

– Skoro kara zawieszenia w czynnościach zawodowych orzekana jest na okres od 3 miesięcy do 5 lat, a kara wydalenia jest karą surowszą, właściwym było, aby została ona określona na poziomie 10 lat – wskazano w uzasadnieniu projektu.

Projekt wprowadza również przepis o tym, kiedy usuwana jest wzmianka o ukaraniu dyscyplinarnym: będzie to następować po 15 latach od uprawomocnienia się orzeczenia.

Etap legislacyjny
Projekt znajduje się w konsultacjach