Minister powołał na komornika lepszego kandydata. Pokrewieństwo z innym komornikiem było tu bez znaczenia – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.
Asesor komorniczy ubiegał się o powołanie na stanowisko komornika. Ukończył studia z wynikiem dobrym, zdał egzamin komorniczy, od paru lat pracował w kancelarii komorniczej. Jednak Rada Izby Komorniczej w Rzeszowie zarekomendowała ministrowi sprawiedliwości innego kandydata.
Odprawiony z kwitkiem asesor złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wskazywał, że wpływ na rekomendację korporacji mogło mieć to, że powołana osoba ma w rodzinie najbliższej komornika. Minister w odpowiedzi stwierdził, że o wyborze przesądził lepszy wynik egzaminu.
Asesor wniósł skargę do WSA w Warszawie. Argumentował, że ocena nie może być wyznacznikiem powołania, ponieważ obaj kandydaci zdawali egzamin przed innymi komisjami. A przepisy wymagają jedynie zdania egzaminu, zatem stopień nie powinien mieć znaczenia.
WSA oddalił tę skargę, uznając, że wybór kandydata należy do uprawnień ministra, a jego decyzja ma charakter uznaniowy. Sądowa kontrola decyzji uznaniowej jest ograniczona do badania, czy doszło do naruszenia przepisów, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy. Sędziowie uznali, że minister wybrał w interesie społecznym kandydata, który ma wysoką wiedzę, a ustawodawca nie zabrania osobom spokrewnionym wykonywać tego samego zawodu.

Wyrok WSA w Warszawie z 17 kwietnia 2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 337/12.