Kierowca, który chce wykonywać przewóz ładunków niebezpiecznych, łatwopalnych, wybuchowych, czy żrących musi odpowiedzieć poprawnie na dwie trzecie pytań egzaminacyjnych. Dopiero wtedy dostanie zaświadczenie ADR, z którym może przewozić ciężarówką np. chemikalia.
Taki wymóg określa obowiązujące od 21 lutego rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
Zgodnie z rozporządzeniem do egzaminu może przystąpić tylko osoba, która ukończyła odpowiedni kurs ADR.