Znowelizowano także pięć innych ustaw, m.in. prawo budowlane.

Celem nowelizowanej ustawy jest wdrożenie dyrektywy UE z 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej, co ma poprawić bezpieczeństwo na drogach Wspólnoty i zmniejszyć liczbę wypadków komunikacyjnych.

Nowe przepisy ustanawiają mechanizmy kontroli i zarządzania bezpieczeństwem dróg oraz umożliwiają przeprowadzanie audytu bezpieczeństwa na drogach.

Ustalają również wymagania dotyczące uprawnień i zasad doskonalenia zawodowego audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zgodnie z dyrektywą zmiany miały być wdrożone do ustawodawstwa państw członkowskich do 19 grudnia 2010 r.

W marcu 2011 r. alarmowano, że Polska z powodu braku wprowadzenia nowych przepisów może nie otrzymać 46 mld zł dofinansowania z UE na budowę dróg.