Od 3 maja 2012 r. zaczną obowiązywać nowe zasady wnoszenia do sądu pism procesowych drogą elektroniczną. W tym dniu wejdzie w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego.
Projekt rozporządzenia zawierający przepisy wykonawcze do tej ustawy przygotował już minister sprawiedliwości.
Ma on na celu uregulowanie procedury składania pisma procesowego drogą elektroniczną.
Zgodnie z nim powód albo pozwany, który będzie chciał wnieść w ten sposób pismo, będzie musiał założyć konto użytkownika w systemie teleinformatycznym służącym do prowadzenia postępowania sądowego.
Następnie trzeba będzie uwierzytelnić się jako użytkownik. Kolejny krok to utworzenie pisma w systemie informatycznym, a następny polega na zainicjowaniu procedury uiszczenia opłaty sądowej.
Następna czynność to podpisanie pisma podpisem elektronicznym.
Pismo przez internet będzie mogło zostać wniesione również przez współuczestników sporu, a więc przez kilka osób.
Wtedy osoba, która założyła konto użytkownika zostanie zobowiązana do wskazania w systemie teleinformatycznym również nazwy pozostałych użytkowników, którzy je wnoszą.