Projekt rozporządzenia zawierający przepisy wykonawcze do tej ustawy przygotował już minister sprawiedliwości.

Ma on na celu uregulowanie procedury składania pisma procesowego drogą elektroniczną.

Zgodnie z nim powód albo pozwany, który będzie chciał wnieść w ten sposób pismo, będzie musiał założyć konto użytkownika w systemie teleinformatycznym służącym do prowadzenia postępowania sądowego. 

Następnie trzeba będzie uwierzytelnić się jako użytkownik. Kolejny krok to utworzenie pisma w systemie informatycznym, a następny polega na zainicjowaniu procedury uiszczenia opłaty sądowej.

Następna czynność to podpisanie pisma podpisem elektronicznym.

Pismo przez internet będzie mogło zostać wniesione również przez współuczestników sporu, a więc przez kilka osób. 

Wtedy osoba, która założyła konto użytkownika zostanie zobowiązana do wskazania w systemie teleinformatycznym również nazwy pozostałych użytkowników, którzy je wnoszą.