Będzie ona obowiązkowa także dla spraw prowadzonych w trybie elektronicznym.

Każda metryka musi zawierać oznaczenie sprawy: datę wszczęcia lub znak sprawy; tytuł sprawy (zwięzłe określenie przedmiotu, którego dotyczy); datę dokonanej czynności; określenie osoby podejmującej daną czynność (nazwisko, imię, stanowisko); określenie podejmowanej czynności oraz wskazanie identyfikatora dokumentu w aktach sprawy, do którego odnosi się dana czynność. 

W konsekwencji możliwe będzie precyzyjne ustalenie, jacy urzędnicy uczestniczyli w przygotowaniu decyzji.

Osoba, która złożyła wniosek o wydanie decyzji, zawsze będzie mogła zapoznać się z metryką. 

Wprowadzenie obowiązku zakładania metryki powinno ułatwić nam kontakt z urzędnikiem prowadzącym sprawę.

Rozporządzenie weszło w życie 7 marca 2012 r.