Sądy mają coraz mniej pobłażliwości dla działań niezgodnych z prawem.
Marek Kutarba, zastępca redaktora naczelnego
Wydaje się, że na siłę reformowani przez resort sprawiedliwości sędziowie przypomnieli sobie o roli, jaką odgrywają w klasycznym układzie trójpodziału władzy.