Politycy, powołując się na sytuację ekonomiczną, nie mogą podejmować działań, które mają na celu osłabienie niezależności sądów. W trudnych czasach ich gwarancyjna rola staje się bowiem jeszcze ważniejsza.
Zagrożenie władzy sądowniczej
Trójpodział i równowaga władzy państwowej, zapisane w art. 10 konstytucji, stanowią fundament naszego ładu ustrojowego. Konstytucja zakłada równorzędność i niezależność trzech władz oraz konieczność ich współpracy i współdziałania.