Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tryb przetargu ograniczonego jest podobnie jak tryb przetargu nieograniczonego podstawowym trybem udzielenia zamówienia publicznego.
Zastosowanie przez zamawiającego trybu przetargu ograniczonego nie wymaga spełnienia żadnych dodatkowych przesłanek. W konsekwencji wybór trybu przetargu ograniczonego nie może stanowić podstawy do ewentualnego zanegowania jego zastosowania przez jednostki kontrolujące prawidłowość procedury udzielenia zamówienia publicznego. Obowiązuje to bez względu na wartość oraz przedmiot zamówienia udzielanego w trybie przetargu ograniczonego.

Najważniejsze cechy