Egzamin wstępny kandydatów na adwokatów i radców prawnych będzie polegał na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się ze 150 pytań, zaś egzamin zawodowy będzie składał się tylko z części pisemnej.
Wspólny test na aplikacje to jedna z nowych zasad przebiegu i zakończenia aplikacji adwokackiej i radcowskiej, przewidzianych we wchodzącej jutro w życie nowelizacji ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie. Skróceniu ulegną procedury wpisu na listy aplikantów, nie będzie praktyk w sądach oraz ustnego sprawdzania wiedzy aplikanta podczas egzaminu zawodowego kończącego aplikacje.
- Niedopuszczalne jest, aby adwokat nie miał kontaktu z sądem i z pracą sądów zapoznawał się tylko z podręczników. Edukacja powinna obejmować zapoznawanie się z pracą sądów od kuchni - mówi Ziemisław Gintowt, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
Zmienią się również zasady egzaminu na aplikację. Mniej będzie pytań, a szczegółowy zakres wymagań kandydaci poznają 90 dni przed egzaminem. Egzamin ma polegać na sprawdzeniu wiedzy kandydata z prawa: materialnego i procesowego karnego i cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, gospodarczego, pracy i ubezpieczeń społecznych, Unii Europejskiej. Będzie się składał ze 150 pytań testowych zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat uzyska 1 punkt. Na aplikację zostanie przyjęta osoba, która uzyska co najmniej 100 punktów (66 proc.) Obecnie zdający muszą zaznaczyć aż 76 proc. pozytywnych odpowiedzi (uzyskać co najmniej 190 punktów na 250 pytań).
Z kolei egzaminy zawodowe dla osób kończących aplikację adwokacką, radcowską i notarialną będą składały się jedynie z części pisemnej. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości, dzięki temu egzaminy będą obiektywne. Zdający musi m.in. wykazać się umiejętnością napisania aktu oskarżenia, umowy, pozwu, środka odwoławczego lub opinii.
- To trochę tak, jakby proces sądowy, zwłaszcza karny, zmienić na wyłącznie pisemny, bez wiodącej protokołowanej części ustnej - argumentując, iż jedynie w ten sposób sąd odwoławczy będzie mógł ocenić zasadność i słuszność wyroku sądu niższej instancji - twierdzi Piotr Schramm, adwokat w Kancelarii Gessel.
Jego zdaniem, praca prawnika to umiejętność przedstawienia racji klienta w krótkim czasie i stresie.
- Błyskotliwość i elokwencja adwokata ma istotne znaczenie. Nawet przedsiębiorcy obeznani z przepisami potrzebują w sądzie adwokata, który wie, jak przesłuchiwać świadków i jak formułować wnioski podczas rozprawy. Takich umiejętności nie da się sprawdzić jedynie pisemnymi testami - uważa adwokat Joanna Agacka-Indecka, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Nowelizacja rozszerza też katalog osób, które będą mogły wpisać się na listę adwokata bądź radcy.
90 dni przed egzaminem kandydaci poznają szczegółowy zakres wymagań
Podstawa prawna
● Ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie (Dz.U. z 2009 r. nr 37, poz. 286 z późn. zm.).