Sędziowie i prokuratorzy oraz aplikanci tych zawodów bez żadnych ograniczeń będą mogli wpisywać się na listę adwokatów i radców prawnych.
Już od dziś doktorzy nauk prawnych oraz aplikanci sędziowscy i prokuratorscy, bez odbycia dodatkowego szkolenia i egzaminów, będą mogli wpisywać się na listę adwokatów i radców prawnych. Prawo takie przyznaje im wchodząca 25 marca w życie nowelizacja ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie. Osoby te będą musiały jednak wykazać się co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie stosowania prawa (w przypadku aplikantów wystarczy odbycie aplikacji etatowej). Dodatkowym wymogiem dla osób, które kształciły się do zawodu sędziego i prokuratora, jest zdanie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego. Nie wszyscy są jednak zadowoleni z takiego rozszerzenia dostępu do zawodów prawniczych.
- Sprzeciwiamy się nieograniczonemu dostępowi do zawodu adwokackiego dla osób, które zdobyły tytuł doktora i nie ukończyły żadnej aplikacji. Poziom doktoratów ciągle się obniża. Nowe rozwiązania umożliwiają wpis na listę adwokatów osobie, która posiada tytuł doktora, np. z doktryn politycznoprawnych - mówi Joanna Agacka-Indecka, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
- Jest to niedopuszczalne, bowiem osoba taka może nie mieć żadnych umiejętności praktycznych. Ustawa na jednym poziomie postawiła egzamin sędziowski i doktorski, co naszym zdaniem jest błędem - dodaje.
Z tego względu Naczelna Rada Adwokacka rozważa zaskarżenie nowych przepisów do Trybunału Konstytucyjnego.
Bez żadnych dodatkowych wymagań do korporacji adwokackiej i radcowskiej będą też mogli przystępować sędziowie i prokuratorzy.
- Przepływ pomiędzy zawodami prawniczymi powinien być jak najbardziej swobodny - uważa prokurator Cezary Kiszka, prezes Stowarzyszenia Prokuratorów RP.
Swobodny dostęp do korporacji prawniczych otrzymali też asesorzy sądowi i prokuratorscy, referendarze sądowi oraz asystenci sędziów i prokuratorów. Wszystkie te osoby muszą wykazać się jednak co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym i legitymować się zdanym egzaminem sędziowskim lub prokuratorskim.
Podstawa prawna
● Ustawa z 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie (Dz.U. nr 37, poz. 286).