Przewidywany termin egzaminu na aplikację ogólną to lipiec - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Nadal nie wiadomo, z jakiego zakresu materiału będzie przeprowadzony egzamin wstępny na aplikację. Studenci prawa zastanawiają się nad skorygowaniem planów i przystąpieniem do egzaminów na aplikacje korporacyjne.
ANALIZA
Od podpisania przez prezydenta ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP) wprowadzającej nowym model szkolenia przyszłych sędziów i prokuratorów minęły już ponad dwa miesiące. Mimo tego nie ma jeszcze gotowych rozporządzeń ministra sprawiedliwości, bez których szkoła nie może rozpocząć działalności. Tegoroczni absolwenci prawa są zdezorientowani. Powoli rezygnują z pomysłu zostania sędziami lub prokuratorami.

Zdezorientowani studenci

- Ustawa o KSSiP weszła w życie 4 marca. Do dziś nie wydano rozporządzeń wykonawczych. W mediach pojawiają się sprzeczne informacje co do terminu przeprowadzenia egzaminu na aplikację ogólną, a Ministerstwo Sprawiedliwości nie udziela żadnych konkretnych informacji osobom, które są zainteresowane przystąpieniem do egzaminu - napisał do redakcji GP pan Michał.
Według niego osób, które chcą przystąpić do tego egzaminu, jest dużo. Nie mają jednak żadnych informacji, żyją w ciągłej niepewności. Zastanawiają się, czy czekać, aż ministerstwo wyda rozporządzenia, czy zacząć przygotowywać się do aplikacji korporacyjnych, bowiem terminy egzaminów na aplikacje adwokackie i radcowskie są znane.

Lipcowy termin

Gazeta Prawna zwróciła się do resortu z tymi samymi pytaniami co absolwenci prawa.
- Egzamin na aplikację ogólną zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej. Przewidywany termin to lipiec - poinformowała redakcję Wioletta Olszewska z biura prasowego MS.
Rozporządzenie nie zostało jeszcze wydane. Poza tym nie ogłoszono innych rozporządzeń wykonawczych do ustawy o KSSiP, bez których nie da się przeprowadzić egzaminu, a zajęcia w szkole nie będą mogły się rozpocząć.
- Prace nad rozporządzeniami wykonawczymi nadal trwają. Zostaną one wydane w możliwie najbliższym terminie - tłumaczy Wioletta Olszewska.
To wyjaśnienie nie uspokaja ani studentów, ani środowiska sędziowskiego.
- Wątpię, żeby nabór do szkoły rozpoczął się w planowanym terminie. Może to skutkować kolejnym pogłębieniem zapaści wymiaru sprawiedliwości - obawia się Rafał Puchalski, sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławiu.Bez rozporządzeń

Nie jest też jeszcze znany dokładny zakres materiału, z którego zostanie przeprowadzony egzamin.
- Zostanie on dokładnie ustalony rozporządzeniem ministra sprawiedliwości w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej - oświadcza Wioletta Olszewska.
Zaznacza, że rozporządzenie nie zostało jeszcze ostatecznie przygotowane.
Ostatnio rozporządzenie to wraz z kilkoma innymi warunkującymi rozpoczęcie zajęć w KSSiP zostało negatywnie zaopiniowane przez Krajową Radę Sądownictwa (KRS).

Zarzuty Rady

Zdaniem KRS projekty rozporządzeń nie określają w sposób jasny wielu kwestii związanych z funkcjonowaniem szkoły.
- Rada zgłosiła dwa zarzuty. Po pierwsze, chodzi o przepis wyłączający możliwość złożenia przez kandydata wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przystąpienie do egzaminu. Taka możliwość musi istnieć i musi być wskazany termin na dokonanie tej czynności - tłumaczy Marek Celej, dyrektor Wydziału Prawnego w KRS.
Drugi zarzut Rady dotyczy zakresu materiału, z jakiego będzie przeprowadzony egzamin na aplikację ogólną.
- W rozporządzeniu jest mowa o tym, że kandydaci będą musieli rozwiązać kazusy. Mogą one dotyczyć prawa administracyjnego materialnego, jak i prawa finansowego. Trudno jest zaakceptować taki zakres egzaminu, skoro nie pokrywa się on z zakresem drugiej części egzaminu, czyli testu - tłumaczy Marek Celej.
W jego opinii zakres materiału, z jakiego będą przygotowane kazusy, powinien być węższy. Zagadnienia objęte kazusami powinny dotyczyć podstawowych gałęzi prawa, jak prawo prywatne, karne, a w żadnym wypadku administracyjne oraz finansowe.
- Nie wszystko jest w tych dziedzinach prawa przejrzyste - podsumowuje Marek Celej.Studenci rezygnują

Tegoroczni absolwenci prawa obawiają się także, że w tym roku w ogóle nie rozpoczną się zajęcia w szkole. Wioletta Olszewska zapewnia jednak, że rozpoczęcie zajęć w KSSiP jest planowane na 1 października 2009 r.
To nie uspokaja zainteresowanych, którzy rezygnują z ubiegania się o karierę sędziowską lub prokuratorską. Takim reakcjom nie dziwią się sędziowie.
- Wątpię w skuteczność kolejnego pomysłu i chęć szerokiego uczestnictwa najlepszych studentów prawa w nowym modelu aplikacji - podsumowuje Rafał Puchalski.