Pełnomocnicy reprezentujący strony sporów rodzinnych o charakterze transgranicznym muszą współpracować z adwokatami z innych krajów. Wymianę doświadczeń ułatwi im europejska sieć łączności.
Powstanie europejska sieć łączności dla adwokatów. Będzie ona działać na podobnych zasadach jak europejska sieć sądowa oraz sieć łączności prokuratorów.

Łatwiejszy kontakt

W Naczelnej Radzie Adwokackiej trwają obecnie prace nad utworzeniem europejskiej sieci łączności dla adwokatów.
– Dzięki temu w sprawach transgranicznych adwokaci będą mogli współpracować z kolegami z innych państw członkowskich – mówi adwokat i doktor Małgorzata Kożuch, członek Prezydium NRA.
Utworzenie takiej sieci może znacznie ułatwić pracę polskim prawnikom, gdyż w minionych latach wzrosła liczba sporów rodzinnych o charakterze transgranicznym.
– Gąszcz przepisów, który powiększył się od wejścia Polski do Unii Europejskiej, spowodował ogromne problemy natury prawnej – mówi Joanna Agacka-Indecka, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
Biorąc pod uwagę tylko małżeństwa polsko-niemieckie, liczba rozwodów rocznie sięga około 1200. Przy dzisiejszym formalizmie i długości trwania postępowań praktycznie niemożliwe jest samodzielne wygranie sprawy z elementem europejskim.
– Właściwe zastosowanie unijnych rozporządzeń dotyczących opieki, alimentów czy rozwodów pozwala na skrócenie czasu postępowań sądowych oraz zmniejszenie stresu ich uczestników, a zwłaszcza dzieci osób poddawanych procedurom rozwodowym – mówi Joanna Agacka-Indecka.
Łukasz Kuterba, wicekonsul w Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu, uważa, że spraw transgranicznych nie da się prowadzić w pojedynkę.
– Najczęściej zazębiają się one z ustawodawstwami innych państw członkowskich i nie tylko – tłumaczy Łukasz Kuterba.

Pomoże też konsul

W sprawach rodzinnych i opiekuńczych adwokaci powinni też współpracować z konsulem, właściwym terytorialnie dla danej sprawy z elementem zagranicznym. Konsul może pomóc w poszukiwaniach matki opuszczonego dziecka czy przeprowadzić wywiad środowiskowy.
– Przedstawiciel dyplomatyczny lub konsularny może brać udział w postępowaniach sądowych, ale na przykład w Niemczech nie ma prawa zastępowania strony w tym postępowaniu – mówi Łukasz Kuterba.
Ponadto konsul posiada wiedzę, do kogo skierować obywatela polskiego potrzebującego pomocy w sprawie rodzinnej.
170 tys. Polaków, którzy założyli rodzinę za granicą, rozwodzi się każdego roku