Kontrola sądu nad służbami specjalnymi jest iluzoryczna. Potrzebne są pilne zmiany w tzw. ustawie inwigilacyjnej – przekonuje sędzia Piotr Gąciarek.Mijają cztery lata, odkąd Sejm uchwalił ustawę inwigilacyjną. Nadała wiele uprawień policji, ABW, CBA, Służbie Celnej i kontroli skarbowej, w szczególności możliwość pozyskiwania o nas danych telekomunikacyjnych, internetowych i pocztowych. Kontrolę nad ich zbieraniem ustawodawca powierzył sądowi okręgowemu właściwemu dla siedziby urzędu. Czy ta kontrola działa?