Z procedury cywilnej zniknie opłata karna. Sejm zdecydował o wykreśleniu z projektu przepisu zakładającego, że strona, która błędnie uiściłaby opłatę sądową za apelację lub zażalenie, byłaby zagrożona karą wynoszącą dwukrotność pierwotnej opłaty.
Kwestionowany przepis przewidywał, że ani skala błędu, ani jego powody nie miałyby znaczenia. Pomyłka mogłaby więc wynosić np. 1 zł i wynikać z błędnego zaokrąglenia kwoty, a kara sięgałaby nawet do 200 tys.
Kara miała dotyczyć strony reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika, dlatego sprawą żywo zainteresowała się Naczelna Rada Adwokacka (NRA). Po tym jak Senat zaproponował wykreślenie wspomnianego przepisu, NRA złożyła do sejmowej nadzwyczajnej komisji ds. zmian w kodyfikacjach (która analizowała poprawki senackie) petycję w sprawie zarekomendowania poparcia przez Sejm wprowadzonej poprawki (pisaliśmy o tym w czwartek w tekście „Adwokaci apelują o niekaranie za błąd w opłacie”).