Dowody osobiste wydawane po 4 marca 2019 r. posiadają wbudowaną warstwę elektroniczną. Nie wszystkie jednak funkcje e-dowodu są domyślnie przypisywane do każdego obywatela. W przypadku części certyfikatów, to do ciebie będzie zależeć decyzja, czy chcesz się nimi posługiwać.

Na wstępie należy zaznaczyć, że e-dowód, pomimo swojej nazwy nie jest dokumentem w 100 proc. cyfrowym - zachowuje on wszystkie cechy „tradycyjnego” dowodu osobistego. Na dokumencie znajdują się bowiem takie dane takie jak:

• imię lub imiona i nazwisko,
• nazwisko rodowe,
• imiona swoich rodziców,
• datę i miejsce urodzenia,
• płeć,
• zdjęcie,
• numer PESEL,
• obywatelstwo.


E-dowód zawiera także serię i numer, datę wydania, datę ważności oraz nazwę podmiotu, który go wydał. Natomiast nowością związaną bezpośrednio z elektroniczną warstwą dokumenty jest tzw. numer CAN. Jest on widoczny na obu stronach dokumentu, przy czym ten na awersie ustanowiony jest w formie kodu kreskowego. Podanie numeru CAN jest niezbędne do korzystania z elektronicznych funkcji dowodu osobistego. Numer ten chroni także twój dokument przed zdalnym odczytaniem danych z warstwy elektronicznej dowodu.

Certyfikaty w e-dowodzie. O co chodzi?

W warstwie elektronicznej e-dowód zawiera różne cyfrowe certyfikaty, które wykorzystywane są do weryfikowania tożsamości posiadacza czy składania podpisów. Są ich cztery rodzaje.

1. Certyfikat pozwalający uwierzytelnić się w usługach online (np. ePUAP)

Certyfikat ten wraz e-dowodem otrzymuje osoba, która ukończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona. W celu użycia niniejszego certyfikatu, konieczne jest wpisanie 4-cyfrowego kodu PIN 1.

2. Certyfikat, który pozwala podpisać elektronicznie dokumenty podpisem osobistym

Nie jest to obowiązkowy certyfikat. O tym, czy chcesz go posiadać w swoim e-dowodzie decydujesz podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Aby korzystać z tego certyfikatu potrzebujesz 6-cyfrowego kodu PIN 2.

Kto może posługiwać się podpisem osobistym? Funkcja ta przeznaczona jest co do zasady dla osób pełnoletnich. Osoba, która skończyła 13 lat może otrzymać ten certyfikat tylko na wniosek opiekuna prawnego. Wtedy to on posługuje się podpisem, aż do ukończenia 18 lat przez właściciela dowodu.

Zgubiony dowód osobisty? Jeśli posiadasz e-dowód, możesz go zawiesić >>

Osoby ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie nie mają możliwości otrzymania certyfikatu umożliwiającego składanie podpisu elektronicznego.

Podpis osobisty to podpis elektroniczny umieszczany w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Możesz go też używać do załatwiania innych spraw — z firmami lub osobami.

3. Certyfikat potwierdzania obecności

Występuje on w każdym wydanym e-dowodzie. Nie wymaga potwierdzenia żadnym kodem PIN.

4. Certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Możesz go kupić u dostawcy komercyjnego i umieścić w swoim e-dowodzie. Certyfikat będzie ważny przez czas, na jaki został wydany. Nawet gdy w tym czasie twój e-dowód zostanie unieważniony.

Jak złożyć wniosek o e-dowód >>

Kody PIN do certyfikatów możesz ustalić w urzędzie podczas odbioru dokumentu. Aby korzystać w wszystkich funkcji e-dowodu, musisz zaopatrzyć się odpowiedni czytnik e-dowodu, który podłączyć do swojego komputera za pomocą kabla USB.

Poza certyfikatami e-dowód w warstwie elektronicznej posiada twoje dane oraz dane samego dokumentu. Dodatkowo wyposażony jest w aplikację ICAO, która pozwala na szybką odprawę podczas przekraczania granicy państwa.