Nowe dowody osobiste (e-dowody) posiadają możliwość zawieszenia. Jeśli nie wiesz, gdzie znajduje się obecnie twój dokument, możesz skorzystać z tej funkcji i zabezpieczyć się przed wykorzystaniem go przez osobę trzecią.

Od 4 marca 2019 r istnieje możliwość składania wniosków o e-dowód osobisty. Choć wizualnie nie różnią się one znacznie od dotychczasowych dokumentów, wyposażone są jednak w dodatkową warstwę cyfrową. Aby z niej korzystać, podczas składania wniosku o e-dowód, musisz zaznaczyć zgodę na uruchomienie certyfikatu podpisu osobistego.

O tym, jak założyć wniosek o e-dowód, przeczytasz tutaj >>

Dzięki wbudowanemu chipowi (nie jest od widoczny na zewnątrz dokumentu), elektroniczny dowód osobisty możesz wykorzystać do złożenia podpisu osobistego (zaawansowany podpis elektroniczny), podpisu kwalifikowanego elektronicznego (od dowolnego dostawcy certyfikatów), weryfikacji tożsamości czy rejestracji w placówkach medycznych. Za pomocą e-dowodu przekroczysz także elektroniczne bramki na terenie UE.

Dodatkową funkcją, która związana jest z elektroniczną warstwą dowodów osobistych, to możliwość ich zawieszenia. Możesz dokonać tego w sytuacji, gdy aktualnie nie jesteś pewien, gdzie znajduje się twój dokument. Należy jednak pamiętać, że zawieszenia dowodu osobistego nie dokonujemy w sytuacjach, gdy wiemy, że jest on nie odzyskania (np. gdy padliśmy ofiarą kradzieży). Wtedy konieczne jest zgłoszenie utraty dowodu osobistego.

Kiedy zatem warto skorzystać z opcji zawieszenia dowodu osobistego? Np. gdy przypuszczasz, że twój dokument został w mieszkaniu, ale nie jesteś w stanie tego zweryfikować, bo właśnie wyjechałeś na weekendową wycieczkę. Gdy po powrocie odnajdziesz swój dowód osobisty, możesz skorzystać opcji jego odwieszenia.

Zawieszenie dowodu – co to oznacza?

Zawieszony dowód jest czasowo nieważny. Zawieszone zostają wszystkie certyfikaty w dowodzie i oraz sam dokument. W czasie, gdy dowód jest zawieszony, nie możesz się nim posługiwać.

Należy podkreślić, że wszystkie przypadki użycia dowodu w czasie zawieszenia będą nieważne — nawet po cofnięciu zawieszenia. Na przykład, jeśli masz w swoim dowodzie podpis osobisty i ktoś użyje go po zawieszeniu dowodu, taki podpis nie będzie ważny.

Jak informuje jednak MSWiA, dodatkowo wgrany dodatkowo kwalifikowany podpis elektroniczny od prywatnego dostawcy, nie zostaje zawieszany nawet po skorzystaniu z usługi zawieszenia.

UWAGA: Zawieszenie dowodu osobistego jest możliwe tylko na 14 dni kalendarzowych. Jeśli w tym czasie nie odwiesisz dowodu, zostanie on unieważniony na zawsze.

Jak zwiesić dowód osobisty?

Możesz zrobić to na dwa sposoby.

1. Przez internet

1. Kliknij Zgłoś lub cofnij zawieszenie e-dowodu.
2. System przekieruje cię na stronę login.gov.pl. Zaloguj się profilem zaufanym.
3. Zobaczysz status swojego dowodu i swoje dane — sprawdź je.
4. Odpowiedz na pytanie, które wyświetli się pod statusem:
a. Czy chcesz zawiesić swój e-dowód? — jeśli twój dowód i certyfikaty są ważne,
b. Czy chcesz cofnąć zawieszenie swojego e-dowodu? — jeśli twój dowód i certyfikaty są zawieszone.
5. Kliknij przycisk: Zawieś e-dowód lub Cofnij zawieszenie e-dowodu. Status twojego dowodu zostanie od razu zmieniony w Rejestrze Dowodów Osobistych. Szczegóły znajdziesz w sekcjach Co oznacza zawieszenie dowodu oraz Co oznacza cofnięcie zawieszenia dowodu.
6. Na swoją skrzynkę ePUAP otrzymasz zaświadczenie o zgłoszeniu zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia.


W analogiczny sposób możesz dokonać odwieszenia dowodu osobistego. Zarówno zawieszenie dowodu jak i jego odwieszenie działają automatycznie. Sama usługa związana jest z Rejestrem Dowodów Osobistych.

2. W dowolnych urzędzie

Odpowiednie formularze dotyczące zawieszenia i odwieszenia dowodu znajdziesz na stronie obywatel.gov.pl.